Význam čištění a péče o koberce (čalounění)

Čištění koberců a čalounění má dva hlavní významy, estetický a zdravotní. Přestože většina lidí k čištění přistupuje až ve chvíli, kdy nabude optického přesvědčení o znečištění, často se liší od skutečné potřeby, kdy čištění realizovat.

 

Kdy čistit?

Doporučené cykly pro hloubkové čištění koberců a čalounění:

méně obývané prostory min. 1x ročně
frekventované prostory min. 2x ročně
prostory s dětmi, alergiky, astmatiky a domácími zvířaty min. 2x ročně

 

Proč čistit?

Prach

Koberec oproti tzv. tvrdým podlahám (dřevo, kámen, PVC apod.) slouží jako tzv. "lapač" prachových částic. Ponechává si je ve svém vlasu a tím výrazně omezuje víření prachu v ovzduší interiéru, tedy prospívá jeho kvalitě. Ovšem jen do chvíle, než se naplní jeho kapacita. Tu udává výška i hustota vlasu, jakož i materiál, který je dle svých vlastností schopen více či méně udržet různé typy prachových částic. Klasické vysávání napomáhá zbavit koberce i čalounění hrubých nečistot, k odstranění všech prachových částic je však nutné důkladné proprání vlákna tepováním - extrakční metodou čištění namokro.

Roztoči, plísně, bakterie

Nedostatečně udržovaný interiér vytváří podmínky pro nežádoucí společníky zdravého lidského organismu. Vlhké prostory bez údržby jsou doslova baštou ke vzniku a rozšiřování různých plísní, roztočů a bakterií. Místa jejich výskytu jsou pak přímo úměrná podmínkám, které jim člověk vytvoří nebo pouze ponechá k dispozici. V oblasti koberců, čalounění a matrací je asi nejtypičtějším představitelem "nežádoucích společníků" roztoč.

roztoč

Jeho primární výskyt nalezneme v matracích a čalouněných sedacích soupravách. Tedy v místech, kde mu člověk poskytuje ty nejlepší podmínky k existenci. Živí se zejména odumřelými šupinkami kůže, plísněmi a bakteriemi. To je i hlavní důvod, proč se roztoči v kobercích téměř nevyskytují. Když ano, tak pouze v blízkém okolí svého primárního útočiště, postelí a sedacích souprav. Béžné vysávání a větrání sice pomáhá k eliminaci roztočů, plísní a bakterií, ale k jejich odstranění je nutné profesionální hloubkové čištění.

Skvrny

skvrnaSkvrny jsou v rozhodování zákazníků o nutnosti profesionálního čištění bohužel tím nejpodstatnějším důvodem. Přestože ve skutečnosti by na toto rozhodování měly mít největší vliv především důvody hygienické, skvrny je často předcházejí díky své nepřehlédnutelnosti. Při jejich vzniku je základním pravidlem k odstranění včasné čištění, nejlépe bezprostředně po  vzniku. Skvrnu je nutno nejdříve oslabit. Rozlitou tekutinu vysušit savým papírem nebo textilií, původce pevného skupenství odsát vysavačem. Skvrna se odstraňuje směrem od svého okraje k ohnisku. Pokud Vám není znám správný prostředek, který by skvrnu odstranil, je vhodnější ji nechat takto oslabenou do příchodu profesionální pomoci, než ji čistit nesprávnými prostředky a způsobit větší škody. Nejlepší způsobem jak se bránit vzniku skvrn na kobercích a čalouněném nábytku je ochranná impregnace.

 

Jak chránit?

V běžných podmínkách nelze postupnému znečišťování koberců i čalouněných předmětů zcela zamezit, lze ho však výrazně eliminovat. Podstatným faktorem péče o koberce a čalounění je prevence samotného znečištění. Významnými opatřeními pak v praxi jsou tzv. "očištné zóny", jejichž úkolem je zachytit co největší množství nečistot a pomáhat tak snížit jejich dalšímu šíření do koberců i čalounění. Typickým příkladem jsou rohože, předložky aj.

Dalším významným faktorem je ochranná impregnace. Jde o zdravotně nezávadné ošetření tkaniny, díky kterému dostane neviditelný "ochranný obal". Ten zamezuje absorbování nečistot a neocenitelně tak usnadňuje udržování čistého prostředí standardními prostředky.

V domácím i pracovním prostředí je usazování prachových částic běžnou součástí všedního života. Člověk, popř. domácí zvíře, přidá svou působností mechanické opotřebení a další nečistoty. Těmto vlivům, jak již bylo zmíněno, nelze v běžných podmínkách zcela zamezit, proto je důležité pravidelné hloubkové čištění, jenž odstraní veškeré nečistoty, které se postupně v koberci a čalounění nashromáždili. [objednat čištění]